Referencje

Wszystkie prace zostały wykonane w założonych terminach przy zachowaniu wysokich parametrów jakościowych.

Wszystkie prace zostały wykonane w założonych terminach przy zachowaniu wysokich parametrów jakościowych. W związku z powyższym polecam firmę Roko sp. z o.o. do współpracy – jako solidnego i uczciwego partnera w zakresie realizacji konstrukcji żelbetowych o wysokim stopniu skomplikowania.

Firma Roko sp. z o.o. wykonywała swoje roboty sumiennie, terminowo z dochowaniem wszystkich wymagań jakościowych a pracownicy tej firmy wykazywali się wielokrotnie dużą wiedzą i fachowością.