A1 mosty Kotliska-Piątek

Klient

SANDO Budownictwo Sp. z o.o.

Czas

2009 - 2012

Budżet

1,5 mln Euro

Zakres prac

kompleksowe wykonanie robót żelbetowych obiektów mostowych: estakada E221; wiadukty drogowe WD224; WD227; most autostradowy MA 228; przepusty drogowe P20-P24.